VILKA VI ÄR

DataRiseLab är ett företag specialiserat på implementering av datahanteringslösningar, inklusive datalager, integrationer, transformationer och datamodellering. Vi skapar även avancerad rapportering (BI, affärsapplikationer) och analytiska lösningar med hjälp av Machine Learning/AI i molninfrastruktur. Tack vare kombinationen av affärs- och teknikkunskap stödjer vi effektivt våra kunder med att implementera innovativa affärslösningar.

VARFÖR OSS

  • Vårt team består av tekniska experter inom allt från molninfrastruktur, till data och BI, samt AI.
  • Utöver tekniskt kunnande har vi lång erfarenhet från användar/affärs-sidan, dvs, vi stöttar såväl inom adoptionen och användning av lösningar som utvecklingen av dem.
  • Vi är angelägna av om att leverera praktiska, användarvänliga lösningar som adresserar verkliga problem och strävar därefter att anpassa komplexiteten i lösningarna till den nivå som projektet/uppgiften kräver.
  • Vi behandlar varje projekt individuellt, engagerar oss i en fullständig förståelse för verksamheten och en grundlig analys av kundens behov.
  • När vi skapar dedikerade lösningar lägger vi stor vikt vid att säkerställa att de överensstämmer med våra kunders strategi och affärsmål.
  • Vi säkerställer att kundernas lösningar överensstämmer med gällande regler och lagar, vad gäller data- och it-säkerhet.

VÅR SAMARBETSMODELL

Med hjälp av vår mångsidiga erfarenhet och breda affärs- och tekniska kompetens erbjuder vi våra kunder omfattande stöd för att skapa och underhålla datahanteringslösningar (datalager, dataintegrationer, Business Intelligence-lösningar, Big Data), definiera data- och informationshanteringsstrategier i organisationen, skapa avancerade analyslösningar, molnlösningar och affärsapplikationer. Vi bistår även
När vi skapar effektiva och dedikerade lösningar fokuserar vi på att säkerställa att de överensstämmer med våra kunders strategi och affärsmål, samt med regler och tillämpliga lagar (inklusive GDPR).

FÖRSTÅ VERKSAMHETEN
OCH SKAPA
IDÉER

LÖSNINGSDESIGN
OCH
ARKITEKTUR
.

IMPLEMENTERING
AV LÖSNINGAR, TESTNING OCH DRIFTSÄTTNING

SUPPORT
OCH UNDERHÅLL
.
.

STRATEGI FÖR DATASTYRNING

PROJEKTLEDNING

SÄKERSTÄLLA REGELEFTERLEVNAD OCH LAGEFTERLEVNAD

VI VERKAR GLOBALT

 

Vi tillhandahåller lösningar av högsta kvalitet för kunder från olika regioner i världen, skräddarsydda för olika affärssammanhang. Vi är redo att hantera dina uppgifter, oavsett var du befinner dig!

Trots att vi arbetar på en global marknad förstår vi vikten av lokal närvaro och har ett starkts team med bas i Skandinavien.

SE VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS