Vi bekräftar härmed att DRL genomfört ett Proof of Concept av data- och rapporteringsarkitektur baserad på Microsofts molnteknologi i vårt företag. PoC inkluderade: förberedelse av infrastruktur i Azure, analys av affärskrav och källdata, implementering av ett datalager i molnet, integration med utvalda datakällor, inklusive med Google Analytics, förberedelse av datastruktur och processer, inklusive ETL, utvalda BI-rapporter och datamodeller, överenskomna exempelapplikationer i PowerApp, förberedelse av datastyrning, utbildning för slutanvändare, upprättande av nödvändig dokumentation. DRL visade professionalism och tillförlitlighet under projektgenomförandet. Det är värt att betona att de inte enbart visade på kunskap om teknik och god praxis vid implementeringen av den, utan också visade förståelse för affärsaspekter. Med ovan som grund kan vi rekommendera DataRiseLab Sp z o.o. som en pålitlig partner.