Jag samarbetade med DRL under ett PoC Data-projekt som projektledare på kundens sida. Målet med projektet var att DRL skulle göra en exempelrapport som redan finns i min organisation och visa hur man snabbt kan koppla ihop rådata, bearbeta den och slutligen visualisera den på ett intressant sätt. Denna övning gav oss information om huruvida denna teknik är något för oss och vilka implementerings- och underhållskostnader den kan ta hänsyn till i framtiden.
Under detta projekt visade DRL ett mycket agilt och projektbaserat förhållningssätt till uppgifter, eftersom vi hade 2 månader på oss att slutföra allt (från att underteckna ordern till att få en offert för en potentiell implementering). Som projektledare blev jag inbjuden att gå med i DRL-projektgruppen och vi koordinerade hela projektet med projektledaren från deras sida, vilket förkortade svarstiden, eliminerade den så kallade döva telefonen, riskerna artikulerades omedelbart och minimerades.
Materialet från uppgifterna i projektet utarbetades med högsta kvalitet och presenterades systematiskt av DRL för affärsintressenten, vilket möjliggjorde en bättre förståelse för tekniken. På DRL’s webbplats kan du hitta meningen “Allt börjar med data och vi vet hur vi ska hantera det”. Vad de har skrivit är bekräftat, eftersom de har bevisat det mer än en gång. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar jag samarbete med DRL.